Fintech C++ GL BaseCamp (Київ)

30 сб. червня 2018 Вул. Миколи Грінченка 2/1 bit.ly/Fintech_GL_BaseCamp

Цього літа у студентів 4-6 курсу математичних та технічних спеціальностей є хороша можливість стати слухачами курсів GL BaseCamp за напрямком С++ та поспілкуватися із досвідченими експертами у галузі ІТ!

Початок зустрічей — у другій половині липня, тривалість — до 3 місяців.

Найбільш успішні слухачі курсів отримають можливість долучитися до провідних проектів компанії GlobalLogic у фінансовій галузі та займатися створенням високонавантажених новітніх фінансових та банківських систем зі штучним інтелектом, надання кількісного бізнес-аналізу для розробки фінансових продуктів, стратегій торгівлі та методологій зменшення ризику.

Вимоги до аплікантів (обов’язкові знання):

 • Англійська мова на рівні, достатньому для спілкування (Intermediate та вище)
 • Лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • Теорія ймовірності та математична статистика
 • Теорія випадкових процесів
 • Математичне програмування (математичні методи оптимізації)
 • Комбінаторика
 • Математичний аналіз
 • Економетрика

У підготовці до курсу вам допоможуть наступні джерела:

 • Березин И.С., Жидков Н.П. Численные методы.
 • Пугачёв В.С. Теория вероятностей и математическая статистика.
 • Венцель А.Д. Курс теории случайных процессов.
 • Воеводин В.В, Линейная алгебра.
 • Зайченко Ю.П. Дослідження операцій.
 • Зайченко Ю.П. Нечёткие модели и методы в интеллектуальных системах.
 • Хайкин С. Нейронные сети. Полный курс.
 • Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов.
 • Фихтенгольц Г.М. Математический анализ.
 • Кремер Н.Ш., Путко Н.А. Эконометрика.

Щоб потрапити на курси GL BaseCamp, заповніть форму реєстрації до 1 липня: http://bit.ly/Fintech_GL_BaseCamp_Reg

Апліканти, які відповідають вимогам курсу, будуть запрошені на інтерв’ю в офісі та виконання тестового завдання.

Контактна адреса: fintech-basecamp@globallogic.com

с++, курси
Globallogic GlobalLogic2016
© 2009 - 2018, Розробка - соціальна ІТ спільнота.
Контакти: info@rozrobka.com
Правила користування